Rain and Thunder 4; back porch

Charlottesville, VA
United States
07-31-2019