Rain and Thunder 3; back porch

Charlottesville, VA
United States
06-09-2007