Rain and Thunder 2; back porch

Charlottesville, VA
United States
07-24-2012